Keurmerk Beveiliging

Jansen Beveiliging is een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Sinds 2010 zijn we in het bezit van het Keurmerk Beveiliging.

Het Keurmerk Beveiliging is in 2006 ingevoerd op initiatief van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB). Beveiligingsbedrijven die het Keurmerk Beveiliging hebben voldoen aan hoge, uniforme eisen met betrekking tot kwaliteit, professionaliteit en integriteit.

Voorwaarden voor Keurmerk Beveiliging
Een gecertificeerd beveiligingsbedrijf moet onder andere:

  • voldoen aan specifieke eisen aangaande opleiding, deskundigheid en betrouwbaarheid van personeel, veiligheidsmiddelen, uniformen en voertuigen;
  • de dienstverlening vormgeven volgens de richtlijnen van de VPB (voor bijvoorbeeld offerte, opdrachtbevestiging, object-/werkinstructies en beëindiging van de dienstverlening);
  • voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot vergunningen, KvK, premieafdrachten en verzekeringen;
  • actief zijn in maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • aantoonbare relevante ervaring hebben.

Onafhankelijke audit
Een bedrijf komt pas in aanmerking voor het Keurmerk Beveiliging nadat een externe, onafhankelijke en deskundige certificerende instelling vaststelt dat aan alle eisen is voldaan. Het bedrijf wordt vervolgens elk jaar opnieuw geaudit. Jansen Beveiliging is en wordt geaudit door certificeringsinstantie Det Norske Veritas (DNV).

Meer weten over het Keurmerk Beveiliging? Lees verder op de website van de Nederlandse Beveiligingsbranche.